สายด่วน เว็บ SME

ลูกค้าสามารถติดต่อสายด่วนได้ที่.

Tel: 02 722 552
Mobile: 094 191 6665
Fax: 02 722 552
Email: support@smetoday.net
 
ติดตามเราแบบอัพเดจใน
twitter.com/smetoday

โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ต้นแบบ

ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานแถลงข่าวปิดโครงการและเผยแพร่ความสำเร็จการดำเนินโครงการสร้าง เครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ต้นแบบ และความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โครงการส่งเสริมคลัสเตอร์ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เพื่อเป็นศูนย์กลางการท่อง เที่ยวของเอเซีย (ระยะที่ 2) โครงการ Asean Design & Crafts Sourcing Hub Phase 2 และโครงการสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ SMEs บนแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554 ของ สสว. โดยมีตัวแทนจากหน่วยร่วมดำเนินการร่วมแถลงข่าว ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรม S 31 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554

ที่มา: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)


https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/308064_279864262037255_100000410503754_1019957_484565128_n.jpg